Co to jest MSCI World?

Bitpanda

Przez Bitpanda

what-is-the-msci-world-bitpanda-blog-pl

Interesujesz się światem inwestycji i giełdami? Prawdopodobnie dostajesz wskazówki od przyjaciół i znajomych, którzy mają już większe doświadczenie w inwestowaniu, abyś "zainwestował w MSCI World". W tym artykule dowiesz się, czym tak w ogóle jest MSCI i dlaczego wszyscy o nim mówią.

Inwestowanie oznacza włożenie pewnej kwoty pieniędzy w produkt w celu uzyskania z czasem zysku. Na przykład, jeśli inwestujesz pieniądze w akcje, stajesz się właścicielem części danej firmy, a tym samym części jej aktywów i zysków.

Strategia dywersyfikacji

Chociaż rozwój rynków giełdowych wykazuje tendencję wzrostową średnio w ciągu kilku lat, to oczywiście nie każda pojedyncza akcja zwiększa z czasem swoją wartość. Niektóre na niej zyskują, podczas gdy inne ją tracą. 

Z tego powodu, strategia dywersyfikacji, w której ryzyko jest rozłożone na spółki w różnych fazach wzrostu, w różnych branżach i krajach, jest bardzo popularna wśród inwestorów, a także wysoce zalecana. O podstawach dywersyfikacji portfela, czyli inwestycji, możesz przeczytać w tym artykule Akademii Bitpandy.

Jak mogę zdywersyfikować swój portfel?

Dywersyfikacja portfela jest ważna, ponieważ pozwala na rozłożenie ryzyka na wiele inwestycji. W tym miejscu wkracza MSCI World: nowi inwestorzy często zaczynają od funduszy inwestycyjnych, takich jak fundusze wzajemne lub ETF (exchange-traded funds), które są z natury zdywersyfikowane i mają tendencję do podążania za ogólnymi trendami całego rynku.

Fundusz wzajemny to profesjonalnie zarządzana inwestycja składająca się z wielu pojedynczych papierów wartościowych, która gromadzi środki od grupy inwestorów w celu zakupu akcji, obligacji lub innych aktywów. Robi się to w celu zapewnienia wysokiego stopnia dywersyfikacji portfela i szerszego rozłożenia ryzyka. 

Co oznacza skrót MSCI?

Litery MSCI są skrótem od nazwy dostawcy usług finansowych Morgan Stanley Capital International (poprzednia pełna nazwa spółki Morgan Stanley). Termin "MSCI World" jest często używany synonimicznie w życiu codziennym w odniesieniu do funduszy, które replikują szeroki przekrój globalnych rynków akcji. 

W rzeczywistości MSCI World Index jest kompleksowym globalnym indeksem giełdowym, który przedstawia wyniki akcji o dużej kapitalizacji (dużych spółek publicznych) i akcji o średniej kapitalizacji (średnich spółek) we wszystkich 23 krajach uprzemysłowionych.

Co wchodzi w skład MSCI World?

Obecnie MSCI World obejmuje około 85% papierów wartościowych o kapitalizacji rynkowej skorygowanej o free float (akcje w wolnym obiegu) w 23 krajach uprzemysłowionych. Free float wskazuje rzeczywistą dostępność akcji, które mogą być nabywane i utrzymywane. Inne indeksy MSCI odzwierciedlają rozwój sytuacji na rynkach na podstawie wielkości spółek, regionów, branży i innych kryteriów lub ich kombinacji. 

Obejmują one tak zwany "flagowy indeks" MSCI ACWI (All Country World Index), który obejmuje zarówno kraje uprzemysłowione, jak i rynki wschodzące, oraz indeks MSCI Emerging Markets Index, który odwzorowuje akcje spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 27 rynków wschodzących.

Nazwa "MSCI World" dla indeksu MSCI World jest w tym względzie nieco myląca, ponieważ około 2/3 akcji w MSCI World jest emitowanych przez spółki z USA, a ten segment z kolei obejmuje największych amerykańskich graczy, takich jak Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Google/Alphabet i inne. Akcje z rynków wschodzących i rynków granicznych nie są uwzględniane. Skład poszczególnych papierów wartościowych jest weryfikowany i korygowany co kwartał. 

Jak mogę inwestować w MSCI World?

Nie jest możliwe bezpośrednie inwestowanie w indeks, ponieważ jest on miarą zmiany wartości, która odtwarza dane takie jak ceny. Dlatego inwestorzy, którym mówi się "inwestuj w MSCI World", muszą inwestować w sekurytyzowany produkt inwestycyjny, taki jak indeks giełdowy, lepiej znany jako ETF ("exchange-traded fund"). Taki ETF odwzorowuje wyniki odpowiedniego Indeksu bazowego.

Dzięki Bitpanda Stocks* możesz inwestować w ETF-y takie jak Developed World Stocks na zasadzie pro rata fractionally już od 1 euro, bez prowizji i z niskimi spreadami. Jest to możliwe dzięki kontraktom na instrumenty pochodne, których przedmiotem są akcje i ETF-y bazowe. Developed World Stocks to indeksowy fundusz giełdowy (ETF), który jak najdokładniej odwzorowuje wyniki indeksu MSCI World Index.

*Bitpanda Stocks umożliwia inwestowanie w akcje frakcyjne. Akcje frakcyjne w Europie są zawsze umożliwiane za pośrednictwem kontraktu, który replikuje bazowe akcje lub ETF (instrumenty finansowe zgodnie z sekcją 1 pkt 7 lit. d WAG 2018). Inwestowanie w akcje i ETF wiąże się z ryzykiem. Więcej szczegółów znajduje się w prospekcie emisyjnym i PRIIPs KIDs na stronie bitpanda.com/pl.

Bitpanda

Bitpanda