Czym jest Nasdaq?

Bitpanda

Przez Bitpanda

what-is-the-nasdaq-bitpanda-blog-pl

Łatwość dostępu do rynku papierów wartościowych powoduje wzrost zainteresowania inwestowaniem i akcjami wśród nowych inwestorów. Nasdaq, jako druga co do wielkości giełda papierów wartościowych na świecie, odgrywa ważną rolę na kilka sposobów — dowiedz się więcej w tym artykule.

Coraz więcej osób odkrywa inwestowanie i interesuje się akcjami. W samych Niemczech na początku 2021 r. około 2,7 mln inwestorów więcej niż w 2019 r. inwestowało w akcje, fundusze inwestycyjne lub ETF-y oparte na akcjach. Łatwość dostępu poprzez aplikacje na smartfony, które upraszczają inwestowanie, a także szereg przystępnie napisanych artykułów na tematy finansowe dla początkujących, w znacznym stopniu przyczyniają się do tego rozwoju.

Oznacza to, że około 1/6 lub około 17,5% ludności Niemiec w wieku 14 lat i więcej inwestuje w akcje, przy czym najsilniejsi są nowi inwestorzy w wieku poniżej 30 lat, których udział wzrósł o prawie 70% w porównaniu z rokiem poprzednim. Średnio w ciągu wielu lat akcje przynoszą 6-9%, co znacznie przewyższa zyski z kont oszczędnościowych i książeczek oszczędnościowych. Dla przykładu inwestycja w DAX ETF w ciągu ostatnich 15 lat przyniosłaby średni zysk w wysokości prawie 8% rocznie. Nowi gracze na rynku są szczególnie zainteresowani ważnymi giełdami i ich indeksami. 

Nasdaq — siedziba spółek o dużej kapitalizacji

Nasdaq to największa elektroniczna giełda papierów wartościowych w USA, która w lutym 2021 roku obchodziła 50-lecie swojego powstania. Jest drugą co do wielkości giełdą na świecie po giełdzie nowojorskiej. Pierwotnie Nasdaq został stworzony jako rynek, aby zapewnić inwestorom szybki, przejrzysty i wspierany komputerowo handel papierami wartościowymi. Jednak termin "Nasdaq" jest również częściej używany w odniesieniu do różnych indeksów giełdowych. 

Skomputeryzowany system transakcyjny Nasdaq, zaprojektowany jako alternatywa dla znacznie mniej efektywnego zarządzania zleceniami kupna i sprzedaży przez specjalistów, który był dominującym modelem w przeszłości, szybko stał się standardem dla rynków na całym świecie po jego utworzeniu w 1971 roku. Jako przodująca giełda technologiczna, na której obecni są wszyscy najważniejsi gracze w rozwijających się dziedzinach, takich jak cyfryzacja, zaawansowane technologie, Internet i biotechnologia, Nasdaq reprezentuje szeroką gamę firm i jest symbolem innowacji i rozwoju.

Co obejmuje Nasdaq 100?

Nasdaq 100 Index to indeks cenowy 100 największych i najważniejszych spółek technologicznych w USA, a konkretnie 100 spółek wchodzących w skład Nasdaq Composite o najwyższej kapitalizacji rynkowej po uwzględnieniu ich wagi. Uwzględnione są sektory takie jak technologia, handel detaliczny, przemysł, telekomunikacja, opieka zdrowotna, transport i media, ale pominięte zaś są spółki finansowe. 

Na Nasdaq 100 znajdują się wszystkie wielkie nazwiska: od Apple, Alphabet Inc. (Google), Netflix i Baidu do Facebook, Intel, Microsoft, Nvidia, PayPal i wielu innych. Porównując obecne i przeszłe poziomy cenowe, można obliczyć ogólną wydajność rynku. Szeroka dywersyfikacja sektorów pomaga zmniejszyć ryzyko związane z inwestowaniem.

Bezpośrednie inwestowanie w indeks nie jest możliwe, ponieważ jest on miarą zmiany wartości, która replikuje dane takie jak ceny. Z tego powodu inwestorzy decydują się po prostu na inwestowanie w produkt inwestycyjny oparty na papierach wartościowych, taki jak ETF (exchange-traded fund).

Jak mogę inwestować w Nasdaq 100?

Top 100 US Tech Stocks jest funduszem typu ETF, który jak najwierniej odwzorowuje wyniki indeksu Nasdaq 100. Bitpanda Stocks* pozwala na inwestowanie w ETF-y, takie jak Top 100 US Tech Stocks, już od 1 euro, bez prowizji i z niskimi spreadami. Jest to możliwe dzięki kontraktom na instrumenty pochodne, na które opiewają bazowe akcje i ETFy.

*Bitpanda Stocks umożliwia inwestowanie w akcje frakcyjne. Akcje frakcyjne w Europie są zawsze umożliwiane za pośrednictwem kontraktu, który replikuje bazowe akcje lub ETF (instrumenty finansowe zgodnie z sekcją 1 pkt 7 lit. d WAG 2018). Inwestowanie w akcje i ETF wiąże się z ryzykiem. Więcej szczegółów znajduje się w prospekcie emisyjnym i PRIIPs KIDs na stronie bitpanda.com/pl

Bitpanda

Bitpanda