Jak zmniejszamy ryzyko kontrahenta z Bitpanda Stocks*

Bitpanda

Przez Bitpanda

Bitpanda Stocks jest innowacyjnym produktem finansowym, w związku z czym przygotowaliśmy dla naszych klientów mechanizmy zabezpieczające, które zapewnią bezpieczeństwo inwestycji. Dowiedz się więcej o ryzyku kontrahenta i o tym, jak ograniczyliśmy ryzyko ponoszone przez nabywców Bitpanda Stocks.

Przeczytaj ten artykuł w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub angielskim.

Bitpanda Stocks jest innowacyjnym produktem finansowym, w związku z czym przygotowaliśmy dla naszych klientów mechanizmy zabezpieczające, które zapewnią bezpieczeństwo inwestycji. Jak już wspomnieliśmy, Bitpanda Stocks pozwala na inwestowanie w ułamki akcji* poprzez kontrakt pochodny. Oznacza to również, że nie jesteś właścicielem samej akcji, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego inwestowania. W tym wpisie dowiesz się, jak to redukuje ryzyko kontrahenta.

Czym jest ryzyko kontrahenta?

Po pierwsze, wyjaśnijmy, co właściwie oznacza „ryzyko kontrahenta”. To może wydawać się skomplikowane, ale w rzeczywistości jest całkiem proste. Termin ten opisuje ryzyko związane z tym, że jedna ze stron nie będzie w stanie spełnić swoich obowiązków.

Jak zmniejszamy ryzyko kontrahenta z Bitpanda Stocks?

Mając to na uwadze, stworzyliśmy mechanizm, który zmniejsza ryzyko ponoszone przez posiadaczy Bitpanda Stocks. Jeśli coś stanie się z Bitpandą, będziesz mógł odzyskać do 100% swojej inwestycji. Innymi słowy: Bitpanda jako pośrednik między tobą a akcjami, które kupujesz, nie wpływa na poziom ryzyka.

Czytaj dalej, aby poznać szczegóły: Bitpanda jest emitentem kontraktów pochodnych na akcje ułamkowe i zastawia na rzecz klienta papiery wartościowe oraz depozyt rozliczeniowy przechowywany przez Bitpandę w banku powierniczym.

Jeśli nabywasz Bitpanda Stocks, zgadzasz się także na umowę zastawu, która zabezpiecza twoją inwestycję. Ponieważ Bitpanda fizycznie przechowuje bazowe akcje u naszego partnera, jesteśmy w stanie zaoferować tę formę umowy zastawu naszym klientom. Umowa zastawu jest stosowana jako środek bezpieczeństwa w przypadku niewypłacalności Bitpandy.

Jeśli by do tego doszło, umowa zastawu pozwoli Bitpandzie zwrócić naszym użytkownikom równowartość ich Bitpanda Stocks z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Oznacza to, że jako klient masz prawo pierwszeństwa do otrzymania równowartości pieniężnej Bitpanda Stocks, które posiadasz.

Co to dla mnie obecnie oznacza?

Nie martw się, nie zamierzamy zwijać interesu. Ale ponieważ Bitpanda Stocks to dość innowatorski sposób inwestowania, chcemy sprawić, by był on tak bezpieczny, jak to tylko możliwe.

To wszystko może wydawać się skomplikowane, ale zalecamy, by przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji zdobyć wiedzę na jej temat i ustalić akceptowalny poziom ryzyka. Aby dowiedzieć się więcej o finansach osobistych i inwestowaniu, przejdź do Akademii Bitpandy.

Aby dowiedzieć się więcej o Bitpanda Stocks, kliknij tutaj!

*„Bitpanda Stocks” to nowy produkt Bitpandy, który pozwala na inwestowanie w ułamkowe akcje/ETF-y. „Bitpanda Stocks” to nie akcje, ale kontrakt, który pozwala na uczestnictwo w zmianach cen określonych akcji, a także w wypłacie dywidendy. Nie jest to produkt zbywalny na giełdach ani w innych miejscach, ale może być odsprzedany Bitpandzie w dowolnym momencie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Użytkowania i kontrakcie. Dalsze szczegóły dotyczące tego produktu, emitenta i związanego z nim ryzyka są dostępne w prospekcie emisyjnym na stronie bitpanda.com.

Bitpanda

Bitpanda