Metale szlachetne: Bezpieczna przystań?

Brinsley Bailey

Przez Brinsley Bailey

metale-szlachetne-bezpieczna-przystan-bitpanda-blog-pl

W czasach inflacji, trudności gospodarczych i konfliktów geopolitycznych metale szlachetne były ratunkiem dla inwestorów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Złoto od dawna uważane jest za rozsądną inwestycję w czasach zawirowań, a współcześni inwestorzy dodają do swoich portfeli również srebro, platynę i pallad, aby zabezpieczyć się przed inflacją — ale dlaczego te metale szlachetne uważane są za bezpieczne?

Krótka historia metali szlachetnych 

Piękno, sztuka i handel to tylko niektóre z powodów, dla których metale szlachetne były pożądane przez różne starożytne cywilizacje na całym świecie. Egipcjanie, Grecy i Inkowie przywiązywali duże znaczenie kulturowe do złota i srebra, używając ich do wyrobu przedmiotów religijnych, narzędzi ceremonialnych i biżuterii. Ponadto, wraz z rozwojem cywilizacji nastąpił rozwój handlu, co oznacza, że waluta stała się kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost popularności i wydobycia tych metali szlachetnych. 

W 600 r. p.n.e. Alyattes, król Lidii, wybił stater lidyjski, który jest uważany za pierwszą oficjalną walutę — był wykonany z naturalnie występującej mieszaniny złota i srebra. 

Złoto było często używane jako waluta na przestrzeni dziejów, ponieważ jest rzadkie, trudno dostępne, plastyczne i nie koroduje. W rzeczywistości aż do początku XX wieku wiele krajów na całym świecie nadal używało złotych monet jako środka płatniczego. 


Czym jest bezpieczna przystań?

W czasach niepewności inwestorzy szukają możliwości dywersyfikacji swoich aktywów i utrzymania stabilności portfela na czas poprawy sytuacji na rynku. Bezpieczna przystań to forma inwestycji, która ma zachować lub zwiększyć swoją wartość w czasach zawirowań na rynku. Inwestycje te są albo nieskorelowane, albo ujemnie skorelowane z całym rynkiem, co oznacza, że nie są związane z większymi wahaniami na tradycyjnych rynkach. Z tego powodu mogą one pomóc w ograniczeniu ryzyka strat i umocnieniu aktywów. 

Na przykład, złoto jest często uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów, ponieważ jest aktywem fizycznym, które historycznie zachowuje swoją wartość w czasie. W przeciwieństwie do pieniądza papierowego nie można go produkować w nieskończoność, więc wiele osób postrzega złoto jako formę ubezpieczenia lub siatki bezpieczeństwa przed niestabilną sytuacją gospodarczą.

Gdy na rynku pojawiają się zawirowania, wartość rynkowa większości inwestycji gwałtownie spada. Choć takich zdarzeń systemowych na rynku nie da się uniknąć, niektórzy inwestorzy w trudnych czasach szukają bezpiecznych przystani. Podczas gdy większość aktywów traci na wartości, bezpieczne przystanie zachowują lub zwiększają swoją wartość, w zależności od konkretnych warunków kryzysu rynkowego.

 

Korzyści i praktyczne zastosowania metali szlachetnych 

Chociaż złoto i srebro nie służą już jako waluta, ich współczesna użyteczność, podobnie jak innych metali szlachetnych, takich jak platyna i pallad, nie ulega wątpliwości. Wynika to z faktu, że te metale szlachetne są niezbędne w nowoczesnych metodach produkcji i wszechobecne w codziennej technologii użytkowej, takiej jak elektronika, telefony komórkowe, samochody i samoloty. Przyjrzyjmy się każdemu z nich bardziej szczegółowo. 

 

Złoto 

Żaden towar nie daje pełnej gwarancji przetrwania burzliwych rynków, ale jest powód, dla którego wielu inwestorów w trudnych czasach wybiera złoto. Niezależnie od tego, czy chodzi o zawirowania geopolityczne, okresy skrajnej inflacji czy gwałtownej deflacji, złoto jest uważane za towar bezpieczny, ponieważ nie podlega typowym wahaniom cen rynkowych. Jako rzadki i namacalny składnik aktywów o ograniczonej podaży, złoto jest postrzegane jako przechowalnia wartości, gdy wartość innych aktywów i walut fiat może być manipulowana. Ostatecznie, wartość złota w połączeniu z wielomilenijną historią ludzkości, która pożąda tego szlachetnego żółtego metalu, sprawia, że dla inwestorów jest to opcja godna zaufania.


Srebro

Tak jak złoto jest często uważane za bezpieczną przystań dla inwestorów, tak w ostatnich czasach srebro stało się atrakcyjną perspektywą dla osób poszukujących stabilności w burzliwym klimacie gospodarczym. Srebro historycznie doświadczało większych wahań cen niż złoto, ponieważ jest częściej wykorzystywane w przemyśle, a zatem jego cena zmienia się wraz z cyklem popytu i podaży. Mimo to, przez niektórych inwestorów jest ono nadal wybierane jako bezpieczny składnik aktywów, ponieważ zapewnia niską ujemną korelację z innymi aktywami i potencjalnie zmniejsza ogólne ryzyko

Unikalne właściwości srebra, takie jak plastyczność, przewodnictwo cieplne i elektryczne, umożliwiają jego szersze zastosowanie technologiczne i produkcyjne, przy czym 50% metalu szlachetnego przeznacza się na cele przemysłowe. Produkcja ogniw słonecznych, klimatyzacji, półprzewodników, baterii i nanotechnologii opiera się na srebrze. Ponadto srebro znajduje zastosowanie w przemyśle medycznym, ponieważ jest jednym z niewielu metali o właściwościach antybakteryjnych. Te silne powiązania z przemysłem oznaczają, że popyt na srebro zazwyczaj koreluje z popytem przemysłowym, a jego cena może być powiązana z ogólnym wynikiem gospodarczym.


Platyna

Słowo "platyna" przywołuje obrazy kart kredytowych bez limitu, biżuterii i najlepiej sprzedających się albumów, ale ten rzadki metal szlachetny nie zawsze cieszył się taką popularnością, jak obecnie — w XVI wieku hiszpańscy odkrywcy często mylili platynę z nieczystą formą złota lub srebra. 

Jednak od czasów II wojny światowej platyna zyskała na znaczeniu jako metal przemysłowy ze względu na swoją odporność na matowienie i korozję, wysoką temperaturę topnienia oraz fakt, że jest jednym z najmniej reaktywnych metali. 

Chociaż rzadkość występowania platyny sprawia, że jest ona pożądana w jubilerstwie, 65% światowych zasobów przeznacza się do użytku przemysłowego i motoryzacyjnego. Ten wyjątkowy metal szlachetny jest przede wszystkim wykorzystywany jako podstawowy składnik katalizatorów, które przekształcają szkodliwe emisje w dwutlenek węgla i wodę — prawie jedna trzecia nowo wydobytej platyny jest wykorzystywana w tych urządzeniach. Inne zastosowania platyny obejmują ogniwa paliwowe, narzędzia neurochirurgiczne i dentystyczne, leki stosowane w leczeniu raka oraz sprzęt komputerowy. Podobnie jak w przypadku innych metali szlachetnych, cena platyny jest postrzegana jako ujemnie skorelowana z rynkiem akcji, co oznacza, że inwestorzy uważają ją za przydatną opcję dywersyfikacji portfela i bezpieczną przystań na wypadek niestabilności gospodarczej.


Pallad

Chociaż pallad został odkryty dopiero w 1803 r. i jest stosunkowo nowym metalem w porównaniu z wyżej wymienionymi metalami szlachetnymi, to ze względu na wielość zastosowań i rzadkość występowania jest najcenniejszym z nich. Pallad jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, często jako zamiennik platyny w biżuterii, kontaktach elektrycznych i katalizatorach. Przez długi czas platyna była metalem wybieranym przez producentów samochodów, ale wraz ze wzrostem cen pallad stał się realną alternatywą. Pallad jest także wykorzystywany w stopach dentystycznych, oczyszczaniu wodoru, uzdatnianiu wód gruntowych, a nawet w produkcji fletów koncertowych!

W przeciwieństwie do innych metali szlachetnych pallad nie jest szczególnie kojarzony z bogactwem czy ekskluzywnością, ale jest niezwykle rzadki, o wysokim popycie i niskiej podaży, co czyni go atrakcyjnym zabezpieczeniem przed ryzykiem. Jednak podobnie jak w przypadku srebra i platyny, pallad jest w pewnym stopniu uzależniony od popytu przemysłowego, więc jego cena może być powiązana z gospodarką światową. 


Czy metale szlachetne to dobra inwestycja? 

Należy pamiętać, że nie ma absolutnej pewności co do żadnych inwestycji, a bezpieczne przystanie w jednym okresie zawirowań rynkowych mogą być inne w innym. Niemniej jednak, metale szlachetne często były wskazywane jako bezpieczne przystanie w przeszłości i prawdopodobnie nadal będą wskazywane w przyszłości. W nieprzewidywalnym świecie z coraz większymi napięciami geopolitycznymi metale szlachetne mogą być dobrym dywersyfikatorem portfela i zabezpieczeniem przed inflacją. 

Z historycznego punktu widzenia złoto było zwykle kupowane jako sposób na ochronę majątku, a jego cena często rosła w czasach kryzysu gospodarczego. W czasach niepewności rynkowej ludzie często sięgają po aktywa materialne, aby przechować swój majątek na wypadek krachu na rynku — po kryzysie finansowym w 2009 roku cena złota osiągnęła najwyższy poziom w swojej historii.


Wzmocnij swoje portfolio

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w metale szlachetne? Dowiedz się więcej na Bitpanda Metals.


Informacje zawarte na tym blogu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady, rekomendacji ani zachęty do zawierania transakcji. 

Brinsley Bailey

Brinsley Bailey