Oto jak działa inwestowanie ułamkowe 24/7 z Bitpanda Stocks*

Bitpanda

Przez Bitpanda

Bitpanda Stocks* zapewnia proste inwestowanie w akcje ułamkowe i bezprecedensowy dostęp do nich. Dowiedz się, jak działają Bitpanda Stocks, jak wybierać aktywa i jak wypłacane są dywidendy.

Przeczytaj ten artykuł w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub angielskim.

Kiedy zapytaliśmy naszych użytkowników, jakie usługi chcieliby zobaczyć na Bitpandzie, wielu z nich prosiło o produkty do inwestowania w akcje. Stworzyliśmy więc produkt finansowy, który jest nowością na rynku i oferuje naszym użytkownikom taką samą swobodę, do jakiej przywykli inwestując w aktywa cyfrowe na Bitpandzie. Tak narodziły się Bitpanda Stocks i możliwość inwestowania 24/7. Ale jak to właściwie działa i jak udało nam się zapewnić naszym użytkownikom możliwość inwestowania w akcje ułamkowe 24/7. Już śpieszymy z wyjaśnieniem.

Bitpanda Stocks oferuje inwestowanie za pomocą akcji ułamkowych i ETF-ów*. Bitpanda Stocks jest unikalnym rodzajem instrumentu pochodnego, nieporównywalnym z tradycyjnymi instrumentami pochodnymi, kontraktami CFD lub opcjami istniejącymi na rynku. Nie nabywasz samych akcji lub ETF-ów, ale kupujesz instrument finansowy, który śledzi aktywa bazowe 1:1.

Oznacza to, że inwestujesz w rzeczywiste akcje lub ETF-y poprzez kontrakty pochodne, a Bitpanda posiada 100% akcji/ETF-ów bazowych. Każdy kontrakt pochodny jest zawsze wart tyle, ile poszczególne akcje lub ETF-y.

Bitpanda kupuje realne aktywa, takie jak akcje i ETF-y, które są bazą dla Bitpanda Stocks na zewnętrznej giełdzie i przechowuje je w banku powierniczym. Od tego momentu, Bitpanda wystawia swoim użytkownikom akcje ułamkowe w formie kontraktów pochodnych.

Ponieważ wystawiamy te kontrakty poprzez Bitpanda Financial Services, czyli część inwestycyjną Bitpandy zatwierdzoną przez FMA, nasi użytkownicy mogą inwestować 24/7, nawet poza regularnymi godzinami otwarcia tradycyjnych giełd. Oznacza to, że możesz kupić akcje ułamkowe, kiedy tylko masz na to ochotę i nie musisz czekać na poniedziałek rano, czyli na moment otwarcia giełdy.

Bitpanda Stocks i dywidendy

Bitpanda Stocks oferuje dane o akcjach w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżąco śledzić aktualne ceny. Dane cenowe zawierają aktualne wolumeny handlowe i ceny zakupu („ask price”) oraz sprzedaży („bid price”) instrumentu bazowego. Oznacza to, że w momencie gdy użytkownik nabywa Bitpanda Stocks za pośrednictwem Bitpandy, zakupione zostają one po cenie “ask price”. Natomiast w momencie zrezygnowania z inwestycji, zwrot aktywów określa się na podstawie ceny “bid price”. W godzinach handlu, bieżąca cena rynkowa jest aktualizowana na żywo. Poza godzinami handlu, Bitpanda używa ostatniej dostępnej ceny i nie zmienia jej do czasu wznowienia handlu.

Zakup i sprzedaż Bitpanda Stocks są tak samo proste jak w przypadku innych aktywów cyfrowych dostępnych na Bitpandzie. Aby uczynić inwestowanie bardziej dostępnym i sprawnym, oferujemy nie tylko całodobowe zlecenia: Możesz zacząć inwestować już od 1 euro a my nie naliczymy żadnej prowizji. Zamiast tego, zarabiamy dzięki niskim spreadom. Więcej o tym, jak zarabiamy pieniądze dzięki Bitpanda Stocks, możesz przeczytać w tym artykule.

Jeśli jeszcze nie wiesz, w które akcje ułamkowe zainwestować, możesz znaleźć szczegółowe informacje i dane o każdej spółce i ETF-ie w naszym portfolio Bitpanda Stocks. Informacje tam zawarte pomogą ci ocenić poziom ryzyka i dostrzec okazje inwestycyjne.

Inwestując w Bitpanda Stocks, jesteś również uprawniony do wypłaty dywidendy proporcjonalnej do posiadanych akcji. Jeśli spółka, w którą zainwestowałeś, wypłaca dywidendę, zostanie ona automatycznie przelana w gotówce na twoje konto na Bitpandzie - pamiętaj, że obowiązują ogólne warunki i daty wypłaty dywidendy obowiązujące w każdej spółce. Od tego momentu możesz wybrać, czy zatrzymać ją w swoim portfelu, czy ponownie zainwestować.

Bezpieczne inwestowanie

Bitpanda oferuje najnowocześniejsze zabezpieczenia, dzięki którym twoje konto jest chronione, a twoje inwestycje bezpieczne. Bitpanda Financial Services posiada licencję MiFID II, co oznacza, że jest nadzorowaną firmą inwestycyjną i przestrzega aktualnych regulacji finansowych, w tym niedawno wprowadzonej AML5. Wszystkie twoje inwestycje w Bitpanda Stocks są również chronione przez umowę zastawu, która pokrywa do 100% twoich roszczeń.

Gotowy na inwestycje? Możesz znaleźć pełne portfolio Bitpanda Stocks tutaj.

*„Bitpanda Stocks” to nowy produkt Bitpandy, który pozwala na inwestowanie w ułamkowe akcje/ETF-y. „Bitpanda Stocks” to nie akcje, ale kontrakt, który pozwala na uczestnictwo w zmianach cen określonych akcji, a także w wypłacie dywidendy. Nie jest to produkt zbywalny na giełdach ani w innych miejscach, ale może być odsprzedany Bitpandzie w dowolnym momencie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Użytkowania i kontrakcie. Dalsze szczegóły dotyczące tego produktu, emitenta i związanego z nim ryzyka są dostępne w prospekcie emisyjnym na stronie bitpanda.com.

Bitpanda

Bitpanda