Różnica pomiędzy Bitpanda Stocks* i kontraktami CFD

Bitpanda

Przez Bitpanda

Chcesz zainwestować w akcje ułamkowe na Bitpandzie, ale nie jesteś pewien, jakim typem papieru wartościowego jest taka akcja? Poznaj różnice między akcjami, akcjami ułamkowymi na Bitpandzie i kontraktami CFD.

Przeczytaj ten artykuł w języku niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub angielskim.

Chcesz inwestować w akcje ułamkowe poprzez Bitpanda Stocks*, ale nie jesteś pewien, jakiego rodzaju papierem wartościowym jest taka akcja? Poznaj różnice między akcjami, akcjami ułamkowymi na Bitpandzie i kontraktami CFD.

Czym jest akcja?

Akcje to papiery wartościowe, o których większość początkujących inwestorów przynajmniej słyszała i które kojarzą się z inwestowaniem. Najprościej rzecz ujmując, papiery wartościowe to wszelkiego rodzaju zbywalne aktywa finansowe - takie jak akcje, obligacje, ETF-y i inne - które można kupić lub sprzedać na rynkach finansowych.

Tak więc, inwestor kupujący akcje, najogólniej mówiąc, kupuje udział w kapitale własnym spółki (wartość przypisaną tej spółce). Ludzie inwestują w akcje w nadziei na zarobek poprzez dywidendę - nagrodę, którą inwestorzy otrzymują od spółki za inwestowanie i/lub poprzez czerpanie zysków ze zmian wartości rynkowej akcji.

Dlaczego warto korzystać z akcji ułamkowych?

Zazwyczaj akcje największych firm są bardzo drogie. Inwestorzy z małym budżetem mogą nie być w stanie pozwolić sobie na zakup nawet jednej akcji takiej firmy jak, na przykład, Amazon. Jest to jeden z powodów, dla których inwestowanie w akcje było zwyczajowo przywilejem bogatych - dzięki akcjom ułamkowym każdy, kto inwestuje za niewielkie pieniądze i sprzedaje swoje akcje po wyższej cenie, może wreszcie osiągać zyski.

Czym są akcje ułamkowe?

Misją Bitpandy jest zdemokratyzowanie świata finansów i uczynienie inwestowania dostępnym dla każdego, bez względu na budżet, poprzez oferowanie akcji ułamkowych i ETF-ów. Jak sama nazwa wskazuje, akcja ułamkowa to ułamek - mniejsza część - całej akcji. Wyobraź sobie akcje jako tort - odkrojenie poszczególnych kawałków tworzy mniejsze części. Akcje ułamkowe są unikalnym produktem, ale tak jak zwykłe akcje, przynoszą inwestorom dywidendy proporcjonalne do ich udziału.

Dlaczego akcje ułamkowe to nie to samo co zwykłe akcje?

Akcje ułamkowe są unikalnym rodzajem produktu finansowego („sui generis”). Akcje ułamkowe, w które inwestujesz na Bitpandzie, są instrumentami finansowymi replikującymi akcje bazowe lub ETF-y. Akcje ułamkowe nie mogą być przedmiotem bezpośredniego obrotu na giełdzie.

Jako osoba inwestująca w akcje ułamkowe i ETF-y na Bitpandzie, zawierasz z Bitpandą kontrakt pochodny, który reguluje wszystkie prawa i obowiązki dotyczące twojej inwestycji. Każdy kontrakt pochodny jest zawsze wart tyle, ile poszczególne akcje lub ETF-y. Większość ludzi kojarzy kontrakty pochodne z kontraktami CFD, ale akcje ułamkowe nie są kontraktami CFD.

Czym jest kontrakt CFD?

Kontrakt CFD (Kontrakt na różnice kursowe) również jest pochodnym produktem finansowym. Bitpanda nie oferuje kontraktów CFD. Podobnie jak w przypadku akcji ułamkowych, wyniki lub wartość kontraktu CFD są zależne od zmian aktywów bazowych lub bazowego składnika aktywów. Na przykład, wyniki kontraktu CFD na dowolną akcję zawsze będą zależały od zmian ceny tej akcji.

Jak kontrakt CFD różni się od akcji ułamkowych?

Istnieje kilka różnic między akcjami ułamkowymi a kontraktami CFD.

  • Zmiany cen

Posiadacz akcji ułamkowej zazwyczaj chce, aby cena instrumentu bazowego jego akcji ułamkowej wzrosła. Obniżki cen są pożądane tylko w niektórych sytuacjach, np. gdy inwestor chce kupić takie akcje po niższej cenie.

Natomiast osoba inwestująca w kontrakty CFD spekuluje na wzrostach cen (pozycje długie) lub spadkach cen (pozycje krótkie) - krótko mówiąc, na różnicach cenowych pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia. Dlatego też dla osób inwestujących w kontrakty CFD istotne są różnice pomiędzy ceną wejścia i wyjścia - stąd nazwa „kontrakt na różnice kursowe”.

  • Dźwignia finansowa

Pamiętasz pojęcie dźwigni z fizyki? Dźwignia jest używana poprzez wywieranie małej siły przez długi czas, co pozwala przekształcić ją w siłę dużą. Koncepcja dźwigni jest również wykorzystywana przy zawieraniu transakcji lewarowanych za pomocą kontraktów CFD.

Inwestor dokonuje niewielkiej inwestycji finansowej - zwanej „depozytem zabezpieczającym” - to jest część pełnej wartości ich transakcji, a pozostałą kwotę pożycza od brokera, aby stworzyć „dźwignię" i wypchnąć mniejszą inwestycję na znacznie większą pozycję rynkową. Dlaczego traderzy korzystają z dźwigni finansowej? To proste: dzięki niej można handlować większymi wolumenami za pomocą mniejszych środków.

Dlaczego warto inwestować w akcje ułamkowe?

Osoby inwestujące w kontrakty CFD płacą mniejszą kwotę za ich utrzymanie na otwartej pozycji, co – pod warunkiem, że wszystko pójdzie zgodnie z planem – daje szanse na osiągnięcie zysku przy znacznie obniżonych kosztach. Jeśli jednak nie wszystko pójdzie gładko, transakcja przyniesie stratę, a koszty poniesione przez inwestora będą znacznie wyższe. Jak widać, nie bez powodu kontrakty CFD są uważane za produkty wysokiego ryzyka. Są one odpowiednie dla zaawansowanych inwestorów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat inwestowania i rynku finansowego.

Natomiast akcje ułamkowe oferują wszystkim początkującym inwestorom świetny sposób na rozpoczęcie inwestycji i poznanie rynków. Dzięki Bitpanda Stocks Beta*, możesz teraz zainwestować kwotę, w przypadku której wahania cen nie zszargają ci nerwów. Inwestuj w akcje ułamkowe na Bitpandzie już od 1 euro, bez prowizji i z niskimi spreadami. Pozwoli ci to nie tylko rozpocząć przygodę z inwestowaniem, ale także stworzyć zdywersyfikowane portfolio z szerokim wachlarzem aktywów.

Zainwestuj w swoje ulubione firmy

*„Bitpanda Stocks” to nowy produkt Bitpandy, który pozwala na inwestowanie w ułamkowe akcje/ETF-y. „Bitpanda Stocks” to nie akcje, ale kontrakt, który pozwala na uczestnictwo w zmianach cen określonych akcji, a także w wypłacie dywidendy. Nie jest to produkt zbywalny na giełdach ani w innych miejscach, ale może być odsprzedany Bitpandzie w dowolnym momencie na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Użytkowania i kontrakcie. Dalsze szczegóły dotyczące tego produktu, emitenta i związanego z nim ryzyka są dostępne w prospekcie emisyjnym na stronie bitpanda.com.


Bitpanda

Bitpanda